k meist tegemised pildid kontakt k
k
k

Nagu kangasse valmib kudumisel triip triibu kõrvale, nii leiame meie ühiselt pidevalt huvitavaid ettevõtmisi ja ühistegevusi.

Ühistest ettevõtmistest 2006.a. tuleks nimetada külaskäiku Pahkla Camphilli küla töökotta veebruaris, Heimtali muuseumi ja sealse käsitöölaada külastamist maikuus, osavõttu vabariiklikust kangakudujate õppepäevast Põltsamaal oktoobrikuus. Peale selle muidugi maikuus potilaada puhul suure näitusmüügi korraldamine ja kõigist kohalikest laatadest osavõtmine. Täiskasvanud Õppija Nädalal (TÕN) oli meie kangatuba pidevalt avatud ja kõik huvilised said vastused oma küsimustele.

2006.a. lõpul kirjutasime projekti valla eelarvest raha taotlemiseks. Täname Kohila Vallavalitsust, et leiti võimalus rahastada selle projekti kaudu meile hädavajalike töövahendite (kangatarvikud, käärid, raamatud jne) ostmine.

2007.a. 13.aprillil toimus Tohisool maakondlik kangakudujate meistripäev, millest võttis osa kudujaid ka Harju-, Pärnu- ja Järvamaalt. Peeti huvitavaid loenguid ja pr.Imbi Karu Türilt tegi taimedega värvimise näitliku õppetunni. Saime sellest innustust ning suvel tegime kaks ühist taimedega värvimise päeva: 27.juunil Maimu aias ja 11.juulil Reeda suvilas. Oktoobrikuus oli meie kangatuba võõrustajaks vabariiklikule kangakudujate õppepäevale. Kui eelmisel aastal Põltsamaal oli osavõtjaid üle 250, siis meie seadsime osavõtjate piiriks 100, kuna ruumid lihtsalt ei võimalda rohkem. Päev õnnestus kenasti, korraldusega jäädi rahule, nägime ilusaid töid ja saime huvitavaid uusi ideesid. Kõigile avaldas muljet meie kangatuba – arvatavasti ainukene nii paljude kangastelgedega ja niivõrd ilusates ruumides nagu seda on meie Tohisoo mõis.

2008. ja 2009. aastail jätkus aktiivne osavõtt käsitöölaatadest, alati maikuus toimuvast potilaadast ja jõululaatadest, võtnud vastu huvilisi TÕN ajal. On jätkunud traditsioon külastada ise ja vastu võtta külalisi teistest kangaklubidest. Veebruaris 2008 toimus kursus rahvariiete vöö kudumiseks, õpetati huvilistele selgeks Hageri vöö kudumine.

Et kangakudumine on huvipakkuv paljudele noortele naistele, on tõestatud sellega, et juba teisest läbiviidavast kangakudumise kursusest on osavõtt aktiivne.

Oleme väga tänulikud Kohila Koolituskeskusele, kes on meie Vaiba-Liine lahke majutaja. On lõpmata mõnus tegutseda majas, kus on soe tuba ja lahke pererahvas. Tulevikus loodame jätkata ikka samas vaimus ja ootame ikka uusi huvilisi meie kangakudujate seltskonda.

k
Seltsing Vaiba-Liine© 2010