Esileht > Muusikakool

Muusikakool ja muusikastuudio

Saada link

Muusikakoolis saab õppida klaverit, viiulit, akordionit, trompetit, trombooni, metsasarve, flööti ning muusikastuudios kitarri ja löökpille. Õpitakse individuaalsete õppekavade alusel, vastavalt õpilase võimetele ja võimalustele. Kooli õppekavad on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis ja avatud kõigile huvilistele. Õppekavadega saab tutvuda koolituskeskuses ka kohapeal.

Õppe eesmärgid
Vastuvõtt muusikakooli
Milliseid pille saab meie koolis õppida?
Muusikakooli astmed
Õppetasemed
Hindamine/tunnistused
Mis on: muusikateooria, solfedžo ja muusikaajalugu?

Õppe eesmärgid

Muusikakooli pedagoogide eesmärgiks on oma õpilaste pillimänguoskuse arendamine ja noorte muusikute pidev areng. Iga õpilase puhul on see erinev ja sõltub individuaalsetest eeldustest ning eelistustest. Mitmekülgse tegevuse, õpetamise, suhtlemise ja emotsionaalse lävimise tulemusel soovime näha arenemisvõimelist noort inimest, kes tunneb rõõmu oma õppetööst.

Vastuvõtt muusikakooli

Katsed toimuvad maikuus, vabade õpikohtade olemasolul korraldatakse täiendav vastuvõtt ka septembri alguses.
Katsed korraldatakse selleks, et õpetajad saaksid anda hinnangu lapse tasemele ja moodustada võrdsetel tasemetel grupid. Samuti selgitatakse katsetega välja, kas õpilane on võimeline alustama koheselt pillitundidega.

Tulevane õpilane:
1) esitab katsetel ühe laulu.
2) koputab (plaksutab) õpetaja järel rütme.
3) laulab helikõrgusi õpetaja laulmise või klaveril mängimise järgi.
4) eristab kõrva järgi 1, 2 ja 3 heli klaveril.

Milliseid pille saab meie koolis õppida?

Meie muusikakoolis saab õppida:
1. Klaverit
2. Viiulit
3. Akordioni
4. Trompetit
5. Trombooni
6. Metsasarve

7. Flööti
7. Kitarri (muusikastuudios)
8. Löökpille
(muusikastuudios)

Muusikakooli astmed

eelkool
põhikooli noorem aste
põhikooli vanem aste

1. eelkool

Eelkooli I-klass (6-7 aastased lapsed).

Eelkool on esimeseks sammuks muusikaga tegelemisel. Õppetöö koosneb kahest rühmatunnist nädalas. Lauldes ja mängides omandatakse teadmisi ja oskusi edaspidiseks pillimängu õppimiseks. (noodid, rütm,koordinatsioon jne.)

Rütmi-, kõla- ja kehapillidel mängimine ning muusika kuulamine tekitavad huvi ja on arendavad.

Kevadel – arvestades õpilaste ja vanemate soove ning õpetaja soovitusi – valitakse huviala ehk pill, millel mängimist laps õppima hakkab. Kindlasti on vajalik ka harjutamisvõimalus. Instrument on kodus või on koht, kus harjutamas käia.

Eelkooli II-klass (7.a. ja vanemad lapsed).

Kui õpilane on läbinud esimese klassi, pole uusi sisseastumiskatseid vaja teha.
Kõik uued tulijad võetakse vastu katsetega.


Eelkooli II-klassis on 1 rühmatund + 1 pilliõppe individuaaltund nädalas. Pillivalikul on oluline harjutamisvõimaluse olemasolu.

Kevadel sooritavad kõik õpilased oma huvialal eksami, mis on ühtlasi sisseastumiskatseks põhikooli. Kui õpilane mitteharjutamise ja väheste eelduste tõttu head tulemust ei saavuta, ei võeta teda põhikooli vastu.


2. põhikooli noorem aste

Põhikooli noorem aste: I, II, III ja IV klass.

I ja II klassis on 2 rühmatundi ja 2 pillitundi nädalas, III klassis lisandub üks muusikaajaloo tund nädalas, viiuli-, puhkpilli- ja akordioniõpilastel ka üks individuaalne üldklaveritund nädalas.
On võimalus õppida ka lisahuvialasid, õppekavadega saab tutvuda lähemalt Kohila Koolituskeskuses.

IV klassi õpilased sooritavad kevadel noorema astme lõpueksamid:
1) huviala-pillil
2) solfedźos


3. põhikooli vanem aste

Põhikooli vanem aste: V, VI ja VII klass.

Vanemas astmes on võimalus jätkata C-tasemel ilma rühmatundideta (vaata lähemalt).

A- ja B-tasemel õppijad jätkavad endise koormusega: 2 pilli-, 2 solfedźo-, 1 muusikaajalootund nädalas.
Vastavalt kooli ja õpilase soovidele ja võimalustele, võib saada 1 ansambli- või 1 klaverisaatekujunduse tunni nädalas.
Kevadel sooritavad V ja VI klassi õpilased eksami huviala pillil, esitades kaks teost õpetajatest koosnevale eksamikomisjonile.
VII klassi õpilased sooritavad kevadel 3 eksamit: huviala-pillil, sofedźos /muusikateoorias jaÂÂÂÂÂÂÂÂÂ
muusikaajaloos.

Õppetasemed

Laste võimed ja töökus on erinevad. Et nende pingutusi ja arengut õiglaselt hinnata, teeme seda vastavalt tasemetele. Kellele rohkem annet antud, sellelt ka nõutakse rohkem ja vastupidi.

A–taseme õpilaseks loeme kiire muusikalise arenguga, õpihimulisi, väga muusikaga tegelema motiveeritud lapsi.

B–taseme õpilased arenevad rahulikumas tempos, neil on ka teisi huvialasid.

C–taseme saavad valida õpilased, kellel pole võimalik osaleda kõikidesÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ õppeainetes. Tavaliselt on neil mitmeid muid aktiivseidja aeganõudvaid hobisid. Nad tegelevad väga aktiivselt spordiga, peotantsuga vms. Sellise individuaalse õppekava võivad valida noorema astme lõpetanud õpilased, kes on teinud valiku harrastada muusikat teise huviala kõrvalt.

Laste õppetaseme määravad pilliõpetajad II klassi kevadise eksami tulemuse põhjal. Selleks ajaks on tavaliselt ilmnenud laste võimed ja huvid.

Hindamine ja tunnistused

Hindamise aluseks on laps kogu oma individuaalsusega. Enamus lastest õpib B-tasemel. Neid hinnates arvestatakse nende eeldusi, hõivatust mujal, eelkõige aga nende isiklikku edasijõudmist. Nii võivad hinde "5" saada väga erinevalt arenevad lapsed.

A- tasemel õpilastelt oodatakse rohkem ja vastavalt ka hinnatakse rangemalt. Õppekavasse kuulub ka kontsertidel esinemine ja kontsertide kuulajana külastamine. Viimasele juhime eriliselt tähelepanu, sest Tohisool toimuvate kontsertide külastamine on kohustuslik ja on üks osa õppekavast. Külastused kajastuvad ka tunnistusel.

Õpilased saavad tunnistuse kaks korda aastas, mõlema poolaasta lõpus.

Mis on: muusikateooria, solfedžo ja muusikaajalugu?

Muusikateooria õpetab üksiknootide jadas, nii horisontaalis kui vertikaalis nägema seoseid ja süsteeme, mis kergendab nooditekstis orienteerumist ning aitab huvialatundides repertuaari omandadamist.

Solfedźo arendab muusikalist kuulmist ning rütmitunnet.

Muusikaajalugu õpetab muusikat kuulama ning aitab orienteeruda erinevates ajastustes ja muusikastiilides.

Muusikastuudio

Löökpilli huviala

Vastuvõtutingimused:

Löökpilli huvialale võetakse vastu õpilasi alates 11. eluaastast.
Löökpilli huvialale õppima asumisel ei ole tingimuseks, et õpilasel peab endal trummikomplekt olema, kuid eeldatakse, et õpilane leiab võimaluse löökpillide harjutamiseks väljaspool stuudio õppeaega.
Löökpillide õppima asumisel ei eeldata eelnevaid muusikaalaseid teadmisi.
Vastuvõtt toimub katsete alusel.
Katsetel tuleb õpilasel sooritada erinevaid rütmi- ja koordinatsiooniharjutusi.

Õppe eesmärgid:

Lühikirjeldus: Eesmärgiks on lapse isiksuse ja muusikaliste võimete mitmekülgne arendamine. Erilist tähelepanu pööratakse rütmikale ja koordinatsioonile. Olulisel kohal on ansamblimäng nii löökpilliansamblis kui ka teiste erialadega koostöös toimuvates ansamblites. Tähtis on õpilase pidev individuaalne ja jõukohane areng.

Õppe kestus: Löökpillide huviala õppe kestus muusikastuudios on 3 aastat.
Edukamatel on võimalus jääda lisa-aastale, kui kool seda võimaldada saab.

Õppe korraldus: Õppetöö toimub muusikakooli muusikastuudios. Pilliõpe toimub individuaaltundides ja ansamblimäng rühmatundides. Tunni pikkus on 45 min. Kaks korda aastas toimuvad kontserdid, kus õpilased esitavad poolaasta jooksul õpitut.

Õppekavaga saab tutvuda kohapeal.

Kitarri huviala

1. Vastuvõtutingimused :

Kitarristuudiosse võetakse vastu õpilasi alates 11. eluaastast.

Kitarristuudiosse õppima asumiseks eeldatakse akustilise kitarri olemasolu.

Kitarristuudiosse õppima asumiseks ei eeldata eelnevaid muusikaalaseid teadmisi.

Vastuvõtt toimub katsete alusel. Katsed on suulised. Esitada tuleb üks vabalt valitud laul (a-cappella), järgneb rütmiharjutus ning kuulamisharjutus.

2. Kitarriõppe eesmärk

Praktilise musitseerimisoskuse (laulude saatmine kitarril, lihtsamate palade mängimine) omandamine.

Õppe kestus: Kitarri huviala õppe kestus muusikastuudios on 3 aastat. Edukamatel on võimalus jääda lisa-aastale, kui seda kool saab võimaldada.

Õppe korraldus: Õppetöö toimub muusikakooli muusikastuudios. Pilliõpe toimub individuaaltundides ja ansamblimäng rühmatundides. Tunni pikkus on 45 min. Kaks korda aastas toimuvad kontserdid, kus õpilased esitavad poolaasta jooksul õpitut.

Õppekavaga saab tutvuda kohapeal.


 

Kalender

<<  Oktoober 2017  >>
 E  T  K  N  R  L  P 
        1
  2  3  4  5  6  7  8
  9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Sisselogimine